ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ DILIGENS ME ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ Wi Fi

 

Τα νέα ηλεκτρικά σώματα αδρανείας DILIGENS προσφέρουν πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης από υπολογιστή, Smartphone και Tablet, μόνο μέσω σύνδεσης στο Internet. Το υψηλής τεχνολογίας σύστημα ελέγχου G control προσφέρει στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα ελέγχου της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο, την εξατομικευμένη ρύθμιση όλων των παραμέτρων και την πρόσβαση στην ηλεκτρική κατανάλωση κάθε σώματος, αλλά και του συνόλου της εγκατάστασης.

Το κεντρικό στοιχείο ελέγχου του συστήματος G control, συνδέεται με τον μετρητή ενέργειας και παρέχει πληροφορίες όχι μόνο για την ηλεκτρική κατανάλωση των ηλεκτρικών σωμάτων αδρανείας Diligens, αλλά και για τη συνολική κατανάλωση του χώρου. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει ανάλογα με τις προτιμήσεις του, την ακριβή λειτουργία των σωμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

ΝΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ MATTIRA

σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ERP

Οι ηλεκτρικοί λέβητες διαμόρφωσης ισχύος είναι οι μοναδικοί στην αγορά που διαμορφώνουν την κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη την εξωτερική θερμοκρασία αλλά και την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικοί λέβητες Mattira εγγυώνται την μέγιστη άνεση με το ελάχιστο λειτουργικό κόστος λόγω των χαρακτηριστικών MODULATION & AUTOHEATING REGULATION.

Το χαρακτηριστικό διαμόρφωσης ισχύος των ηλ.λέβητων Mattira της Elnur ελέγχεται από ένα σύστημα έξυπνης λειτουργίας Smart Electronic Modulating System (SEM). Εφαρμόζει την τεχνολογία TRIAC, και σε συνδυασμό με έναν εξωτερικό χρόνοθερμοστάτη, προσαρμόζει κάθε στιγμή την ισχύ στις πραγματικές ανάγκες,
επιτυγχάνοντας 100% αποδοτικότητα και εξοικονόμηση.

Ένα ακόμα καινοτόμο χαρακτηριστικό του SEM είναι η διαμόρφωση τηςθερμοκρασίας του νερού συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας. Αυτή η μέθοδος ρύθμισης σε συνδυασμό με την ρύθμιση ισχύος ανά 1 kW, μηδενίζει την υπερκατανάλωση ενέργειας και παρέχει τη μέγιστη άνεση.Οι λέβητες μπορούν να συνδεθούν με μονοφασικό ή τριφασικό ρεύμα. Οι μονοφασικοί λέβητες Mattira μπορούν να διαμορφώσουν την ισχύ από 3 έως 12 kW, ενώ οι τριφασικοί έως 18kW.

Περισσότερες πληροφορίες 

 

 

 

ECOMBI: ΠΑΤΕΝΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ 

 

Το σύστημα ECOMBI που αναπτύχθηκε από την ELNUR είναι μια πραγματική επανάσταση μεταξύ των υφιστάμενων λύσεων σε υψηλής - απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης θέρμανση.
Η έξυπνη διαχείριση ενέργειας επιτρέπει στο σύστημα ECOMBI να είναι η τέλεια λύση για να παρέχει αποτελεσματική και ελεγχόμενη θερμότητα ακριβώς όταν και όπου απαιτείται.
Με την προσφορά θερμότητας από δύο εντελώς ελεγχόμενες και βελτιστοποιημένες πηγές για τη μείωση των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος το σύστημα ECOMBI παρέχει την πιο αποδοτική πηγή θέρμανσης στην αγορά.

Η ευελιξία του διασφαλίζει την αναγκαία θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας διατηρώντας χαμηλά το κόστος λειτουργίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή θερμότητας από δύο ξεχωριστές και πλήρως αυτόματα ελεγχόμενες πηγές: - Με τη λήψη ενέργειας χαμηλού κόστους ( ώρες εκτός αιχμής, νυχτερινό ρεύμα ), για την παροχή θερμότητας στο χώρο. - Για να προσαρμόσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτός αιχμής, αλλά και για να ρυθμίσει την απόδοση της συσκευής σε κάθε πιθανή γρήγορη αλλαγή στη θερμοκρασία δωματίου, το σύστημα ECOMBI ενεργοποιεί ένα συμπληρωματικό θερμοπομπό που έχει τοποθετημένο στην πρόσοψη. Ως εκ τούτου το σύστημα ECOMBI συνδυάζει την αποθήκευση θερμότητας και την άμεση θέρμανση χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία για οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας. Συγκεκριμένα: -Οι ώρες φόρτισης μπορεί να είναι πλήρως προγραμματιζόμενες ημερησίως και εβδομαδιαίως , ακόμη και αν υπάρχουν περισσότερες από μία περίοδο χρέωσης κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. -Η θερμοκρασία δωματίου μπορεί να προσαρμοστεί με ακρίβεια στις ανάγκες των χρηστών.

Περισσότερες πληροφορίες